Witam serdecznie na mojej nowej stronce 
Warm welcome to my new website

urodzony w Polsce, a dorastający w USA...
born in Poland, growing up in USA...

 

Moje motto : 
"Nigdy się nie poddawaj i co cię nie zabije to cię wzmocni" 
My motto :
"Never give up and what does not kill you makes you stronger"

Człowiek z pasją , aby motywować !

Sportowiec, fotograf, filmowiec, artysta, pisarz...


Man with passion to motivate others !

A sportsman, a photographer, a filmmaker, an artist, a writer...
Sportowiec

Piłkarz (junior mł. Karpaty Krosno)

Siatkarz (SP 10 Krosno / mistrz woj. krośnieńskiego)

Miłośnik boksu i MMA (samouk)
Sportsman

Soccer player ( jun. junior Karpaty Krosno)

Voleyball player ( SP 10 Krosno / champion of state)

Boxing and MMA lover (self-trained)
Fotograf

Miłośnik fotografii natury i ludzkich emocji.

Do fotek używam aparatów Samsung Galaxy S1, S2, S4, S5 mini, S10e, Nikon D5, D5300. 
Photographer

A lover of nature photography and human emotions.

I use Samsung Galaxy S1, S2, S4, S5 mini, S10e, Nikon D5, D5300 cameras to take photos.
Filmowiec

Filmuję naturę i różne wydarzenia, np. sportowe wyścigi, żużel itp...A filmmaker

I film nature and various events, e.g. sports races, speedway, etc...
Miłośnik Podróży

Gościłem w USA, Holandii, Belgii, Indonezji, Francji, Niemczech, Włoszech, Chorwacji, Węgrzech, Słowacji, Austrii...

A lover of travelling

I've been to USA, Holland, Belgium, Indonesia, France, Germany, Italy, Croatia, Hungary, Słovakia, Austria...
Pisarz 

Jestem w trakcie pisania książki o dorastaniu w Chicago,  USA.

(próbka w formie e-book'a)...
Writer

I'm writing a book about growing up in Chicago, USA

(sample in form of a e-book)...
Twórca reklam audio-wizualnych


Tworzę reklamy z filmów i fotek...

Creator of audio-visual ads

I create ads from videos and photos...

Twórca teledysków

Tworzę i edytuje klipy muzyczne dla zabawy oraz dodaje polskie napisy, a także dubbing.
Maker of music clips 

I create and edit music clips for fun and add Polish subtitles as well as dubbing.

Aktor / komediant

Tworzę zabawne klipy ze swoim udziałem...Actor / comedian

I make funny clips with myself...

Miłośnik modellingu

...


A lover of modelling

...
Miłośnik tańca

Dorastałem wśród Latynosów i Afro-Amerykanów i te rytmy uwielbiam oprócz symfonicznego metalu...
A lover of dance

I grew up with Latinos and African-Americans and I love these beats besides symphonic metal...

Miłośnik wspinaczki

Nieraz  po nieprzespanej nocy, aby przekraczać swoje granice... po np. oblodzonym śniegu...


A lover of climbing

Sometimes after a sleepless night, to push your limits... after, for example, icy snow...

Search